Biuro Projektów Elektroenergetycznych Damian Dwornik

ul. Nałkowskiej 9/117, 43-100 Tychy | tel. 735 049 069 | e-mail: biuro.proinsel@gmail.com

oferta

  • kontenerowe, słupowe oraz wnętrzowe stacje elektroenergetyczne SN/nN
  • elektroenergetyczne linie napowietrzne SN i nN
  • elektroenergetyczne linie kablowe SN i nN
  • złącza kablowe SN i nN
  • przyłącza elektroenergetyczne
  • instalacji elektrycznych w budynkach przemysłowych, jedno i wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej
  • oświetlenie uliczne i parkowe
  • nadzory