Biuro Projektów Elektroenergetycznych Damian Dwornik

ul. Nałkowskiej 9/117, 43-100 Tychy | tel. 735 049 069 | e-mail: biuro.proinsel@gmail.com

sieci elektroenergetyczne

2020

 • Projekt budowlano-wykonawczy budowy kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z powiązaniem po stronie SN i nN oraz rozbiórka istniejącej stacji w ramach zadania: „Przebudowa stacji transformatorowej 15/0,4kV BDT60766 (Liceum Wolbrom) z powiązaniami po stronie nN i SN w miejscowości Wolbrom”
 • Projekt budowlano-wykonawczy budowy przebudowy sieci napowietrznej nN w obrębie stacji transformatorowej 15/0,4kV BDT60767 „Gastronom” w miejscowości Wolbrom"
 • Projekt budowlano-wykonawczy budowy kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4kV wraz z powiązaniem po stronie SN i nN w ramach zadania: "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zasilania osiedla budynków mieszkalnych w Radzionkowie przy ul. M. Dąbrowskiej dz.2029/12-2185/12”.
 • Projekt budowlano-wykonawczy budowy kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4kV wraz z powiązaniem po stronie SN i nN w ramach zadania: "Opracowanie projektu dla budowy zasilania zakładu produkcyjnego w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek."
 • Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci energetycznej nN w ramach przebudowy drogi powiatowej 5927S, ul. Mielęckiego w Bieruniu.
 • Projekt budowlano-wykonawczy budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z powiązaniem po stronie Sn i nN, zlokalizowanej na działce nr 9/1 przy ul. Ludwika Solskiego w Jaworznie.

 

 • Opracowanie projektów technicznych przyłączy energetycznych z art 29a PB wg wydanych WP.

2019

 • Projekt budowlano-wykonawczy pt.:"Przebudowa linii kablowej 15kV relacji GPZ Kotlarnia – Goszyce na odcinku stacja transformatorowa Kotlarnia POWEN – słup nr OPW093412"
 • Projekt budowlano-wykonawczy budowy ziemnej sieci elektroenergetycznej 0,4kV, przebudowa linii kablowej 20kV i budowa stacji transformatorowej 20/0,4kV w ramach zadania pt.: "Przyłączenie 32 domów jednorodzinnych firmy PPUH Olmark w Mysłowicach,ul. Zielnioka"
 • Projekt budowlano-wykonawczy budowy ziemnej sieci elektroenergetycznej 0,4kV w ramach zadnia pt.: "Przyłączenie 20 domów jednorodzinnych przy ul. Juliuszowskiej w Sosnowcu".
 • Projekt budowlano-wykonawczy budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego dla zasilenia odbiorcy: pawilon handlowy Jaf – Nowak Jarosław przy ul. Kolejowej w Łazach.

2017

 • Projekt budowlano-wykonawczy pt.: "Modernizacja linii LPN 15kV Kalwaria – Wadowice - wymiana odcinka kablowego PT Wadowice – OB-30 w st. Wadowice”
 • Projekt budowlano-wykonawczy pt.: "Budowa przyłącza kablowego 0,4kV dla zasilania budynku jednorodzinnego przy ul. Juliusza Słowackiego 53 w miejscowości Radzionków - dz. nr 1780/25"

2016

 • Projekt budowlano-wykonawczy budowa nowej stacji transformatorowej 20/04kV w zamian za istniejącą stację 20/0,4kV nr 8220 „Baza TD-8” zlokalizowaną przy ul. Obrzeżnej Północnej 12 w Mysłowicach.
 • Projekt wykonawczy budowy ziemnej sieci elektroenergetycznej 0,4kV i 20kV oraz stacji transformatorowej 20/0,4 kV/kV w ramach zadania pt.: "Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Elizy Orzeszkowej w Mysłowicach"
 • Projekt wykonawczy budowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej 0,4kV, ziemnej linii kablowej 20kV oraz stacji transformatorowej 20/0,4 kV/kV w ramach zadania pt.: "Zasilanie domu jednorodzinnego - Zendek, ul. Jodłowa dz. nr 3181/62"
 • Projekt techniczny wymiany rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej G89 dla zasilania lokalu handlowo-usługowego przy ul. Dąbrowskiego 26 w Gliwicach
 • Projekt wykonawczy pt.: "Budowa złącza kablowego SN 20kV (ZK4) wraz z budową linii kablowej SN na terenie KSSE Tucznawa od GPZ Tucznawa Strefa do ZK4"
 • Projekt wykonawczy pt.: "Budowa linii kablowej SN na terenie KSSE Tucznawa od GPZ Tucznawa Strefa do ZKSN (ZK3)" 
 • Projekt wykonawczy pn. "Wymiana linii kablowej 6kV relacji St. Nr 918 6/0,4kV Osiedle Akademickie - St. Nr 1059 Rudna VT-4 w Sosnowcu"