Biuro Projektów Elektroenergetycznych Damian Dwornik

ul. Nałkowskiej 9/117, 43-100 Tychy | tel. 735 049 069 | e-mail: biuro.proinsel@gmail.com

stacje transformatorowe

2016

Projekt techniczny wymiany rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej G89 dla zasilania lokalu handlowo-usługowego przy ul. Dąbrowskiego 26 w Gliwicach
Projekt budowlano-wykonawczy budowy nowej stacji transformatorowej 20/0,4kV w zamian za istniejącą stację 20/0,4kV nr 8220 „Baza TD-8” zlokalizowaną przy ul. Obrzeżnej Północnej 12 w Mysłowicach.
 •

Projekt budowlano-wykonawczy pt.: "Zasilenie domu jednorodzinnego - Zendek ul. Jodłowa" 

 

budowa linii kablowej SN typu 3xXRUHAKS 1x240/50mm2 ~ 1500m

budowa linii napowietrznej nN typu 4xAsXSn 4x95mm2 ~ 550m

budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN typu MRw-bpp 20/630-4

budowa zestawu złączowo-pomiarowego

budowa nowego stanowiska słupowego Sn

  •

Projekt wykonawczy pn. "Zasilanie zespołów budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Mysłowicach przy ul. Orzeszkowej/Topolowej. oraz Zasilanie budynku mieszkalnego wielolokalowego w Mysłowicach przy ul. Orzeszkowej"

 

budowa linii kablowej SN typu 2xXRUHAKS 3x1x120/50mm2 ~ 300m

budowa linii kablowej nN typu 2xYAKXS 4x240mm2 ~ 500m

budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN typu MRw-bpp 20/630-4

budowa zestawów złączowo-pomiarowych

 

2017