Biuro Projektów Elektroenergetycznych Damian Dwornik

ul. Nałkowskiej 9/117, 43-100 Tychy | tel. 735 049 069 | e-mail: biuro.proinsel@gmail.com

obiekty liniowe

2016

  • Projekt wykonawczy pn. "Budowa złącza kablowego SN 20kV (ZK4) wraz z budową linii kablowej SN na terenie KSSE Tucznawa od GPZ Tucznawa Strefa do ZK4 oraz Budowa linii kablowej SN na terenie KSSE Tucznawa od GPZ Tucznawa Strefa do ZKSN (ZK3)" 
  • Projekt wykonawczy pn. "Wymiana linii kablowej 6kV relacji St. Nr 918 6/0,4kV Osiedle Akademickie - St. Nr 1059 Rudna VT-4 w Sosnowcu"

 2017

  • Projekt budowlano-wykonawczy pn. "Modernizacja linii LPN 15kV Kalwaria – Wadowice - wymiana odcinka kablowego PT Wadowice – OB-30 w st. Wadowice”